Hjelp, det kommer noen!
Til forsiden
HELSEFORHOLD / FAMILIERUSMIDLERSEKSUALITET
 

Dette spørsmålet ble stilt 9.8.2010 og ble besvart 16.8.2010.

Vi gjør oppmerksom på at svaret er eldre enn 6 måneder. Det kan i løpet av denne perioden skjedd endringer eller korreksjoner som gjør at informasjonen ikke lenger er korrekt.
Hilsen driftsansvarlig

Spørsmål:

Hei, jeg sliter mye med depresjon, selvskadding, selvmordstanker+++
har planlagt selvmordet mitt til minste detalje..
Hvis jeg hadde gått til psykolog og fotalt dette, hadde dette blitt regnet som en akutt fare? og ville psykologen min da sagt noe til mamma?

Innsendt av jente 16 år

(Psykisk helse)

Svar:

Hei jente 16!

Hvis det er slik at du er så nedstemt at du har planlagt selvmordet ditt, så er det veldig bra at du vurderer å ta kontakt med en psykolog. Det er viktig å viderformidlet dette til en profesjonell siden dette er et tegn på at du sliter psykisk. Det vil kunne føles som en lettelse å få sagt dette til noen samtidig som at man vil kunne få den riktige hjelpen og føle seg bedre. Jeg regner med at det også er grunnen til at du skriver inn til Klara Klok.

Utgangspunktet etter psykologloven § 21 er at psykologen har yrkesmessig taushetsplikt i forhold til opplysninger om folks sykdomsforhold eller andre personlige forhold som han får kunnskap om under sin psykologvirksomhet. En lege har tilsvarende yrkesmessig taushetsplikt. Pasientrettighetsloven § 3-4 har imidlertid et nytt i tredje ledd, hvor det heter at informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, likevel skal gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret dersom pasienten er under 18 år. Bestemmelsen innebærer at dersom en pasient under 18 år og vurderes som suicidal, har stukket av eller er innlagt på grunn av livstruende tilstand, skal legen/psykologen alltid informere foreldrene. Det finnes dog unntak hvis det f.eks. er mistanke om misbruk/mishandel fra foreldrene og at dette bare vil gjøre situasjonen til pasienten verre. Om en psykolog vil vurdere deg som i akutt fare kan jeg ikke besvare deg på uten å ha hatt deg til samtaler og utredning.

De overnevnte reglene gjelder alt helsepersonell. Du skal med andre ord være trygg på at den informasjonen du gir dine behandlere ikke blir videreformidlet til andre med mindre du er umyndiggjort, er under 16 år, vurderes som suicidal, er innlagt pga livstruende skade, har stukket av hjemmefra eller har samtykket til at foreldrene skal få lov til å vite om det. Hvis det viser seg at denne informasjonen blir videreformidlet, uten at noen av de overfylte punktene er oppfylt, så er det et brudd på helsepersonell loven og bør meldes i fra om. Husk at din behandler vil kun formidle det at du går i behandling, sliter psykisk og trenger oppfølging. Behandleren skal ikke fortelle alle detaljene eller utdype andre ting som er blitt sagt i timene.

Da du beskriver alvorlig plager anbefaler jeg deg derfor at du kommer deg til fastlegen din og forklarer problemene slik at fastlegen kan henvise deg til en passende instans, som f.eks. en psykolog. Dette kan du gjøre på egenhånd siden du har fyllt 16 år.

Noen ganger er livet så vanskelig at man ikke klarer å se noe håp og man føler at det ikke er noen andre løsninger enn døden. Selvmordstanker og tanker om at man ikke har lyst til å leve lenger, er på en måte tanker og ønsker om å slippe å måtte streve og slite med tunge ting i livet sitt. Dette er forskjellig fra å virkelig ville begå selvmord og dø fra livet. Får man hjelp og får snakket med noen profesjonelle så får man kommet seg igjennom det som man synes er vanskelig og selvmordstankene vil gradvist forsvinne. Hvis man akutt føler at man ikke klarer å holde ut til og må ta sitt eget liv så bør man kontakte legevakten. Dette vil sikkert kunne føles skremmende til å begynne med, men det er ikke noe poeng å sjanse på at alt skal gå bra.

Snakk med fastlegen din. Legen har god erfaring med mennesker med problemer, vil kunne lytte til hva du sliter med og henvise deg til en passende instans som f.eks. en psykolog hvis dette er noe du ønsker deg. Husk å ikke tilbakeholde noe informasjon selv om det kan virke flaut eller vanskelig til å begynne med. De profesjonelle som kan hjelpe deg er avhengige av å få mest mulig informasjon for å forstå alvoret av situasjonen din. Jo mer du forteller om dine problemer, jo lettere vil det bli å hjelpe deg og tilpasse en behandling etter dine behov. Har du problemer med å ordlegge deg så kan du ta med en utskrift av ditt klara klok-innlegg og bruke dette som et utgangspunkt for en samtale.

Mens du venter på annen hjelp kan du også ringe Mental helse sin hjelpetelefon på tlf: 116 123. Hjelpetelefonen er et døgnåpent tilbud for alle mennesker, uansett alder. Tjenesten har fast ansatte vakter som betjener linjene 24 timer i døgnet - 365 dager i året. Det er gratis å ringe. Du kan også ringe Røde Kors sin hjelpetelefon for barn og ungdom på tlf: 800 333 21. Det er gratis å ringe fra fasttelefon og mobil. Telefonen er åpen mandag til fredag fra klokken 14.00 til 20.00. Denne tjenesten er også anonym.

Håper dette var til hjelp for deg og at du skaffer deg den nødvendige behandlingen! Det er mange gode og profesjonelle behandlere der ute som du kan stole på.

Vennlig hilsen psykologen

< Tilbake

 

Nordland fylkeskommune

Sosial- og helsedirektoratet
© 2002-2014 Klara Klok <post@klara-klok.no>. Sidene er utviklet av SERIA.no. Design: KREMdesign AS | Spørsmålsindeks
Skriv ut Skriv ut