Ordliste - I

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Æ - Ø - Å [Hele ordlisten]

Incest

Incest er seksuell kontakt mellom voksne og barn som har et familiært forhold til hverandre, for eksempel mellom far/mor og barn, stefar/stemor og barn, onkler/tanter og barn osv. Begrepet omhandler om søsken, og da kalles dette søsken-incest. Det er straffbart å ha seksuell omgang med egne barn, stebarn og fosterbarn, samt søsken og barnebarn. Incest handler derfor om seksuelle overgrep mellom personer hvor det er et ulikt maktforhold mellom partene, og hvor det er en familiær tilknytning mellom de ulike partene


Intersex

Betegner personer som har kropper med både mannlige og kvinnelige kjønnskarakteristika. Omtrent to av 100 barn fødes årlig i Norge med såkalte intersexfaktorer.Skrevet med WIPS fra Seria.no