Hopp til hovedinnhold

Har du et vanskelig spørsmål?

Spør Klara Klok!
Det er gratis, anonymt og du får svar i løpet av en uke

Panikk, lukk siden

Du er her

Spørsmål

Vi gjør oppmerksom på at svaret er eldre enn 6 måneder. Det kan i løpet av denne perioden skjedd endringer eller korreksjoner som gjør at informasjonen ikke lenger er korrekt. Hilsen driftsansvarlig
Spørsmål: 

Hei jeg tok en hel TESLA ecstasy pille, først tok jeg halve, senere på kvelden tok jeg en kvart og fulgte med en kvart til enda senere, dagen etterpå føler jeg meg litt dårlig og har en skjelving i beina som at jeg er sliten, lurte på om ecstasy kan være farlig etter inntak

Rus Rusmidler Rusmidler Innsendt av Gutt 19, 11.12.2016 - 04:55
Svar: 

Hei

Vi håper formen din er bra - i alle fall bedre - nå. Når det gjelder ecstasy/MDMA-bruk, kan det ha noen uønskede virkninger. Vi kan skille mellom de akutte negative virkingene og de mer langsiktige. De akutte er de som oppstår når eller kort tid etter at rusen pågår; de langsiktige er de som oppstår etter mange gangers bruk over tid og som ikke går over selv om stoffet er ute av kroppen. Dersom du bare har brukt det en gang og ikke har tenkt å fortsette med bruken, trenger du ikke bekymre deg. Dersom du har tenkt å fortsette med bruken, bør du lese det vi skriver under og om ecstasy på våre nettsider.

Akutte uønskede virkninger

Det du opplever er trolig en konsekvens av at du har vært opp lenge og at stoffet skal ut av kroppen. Det virker ikke som noe voldsom reaksjon ("litt dårlig") og så lenge du ikke har sterk angst eller er akutt deprimert, kan du bare la det gå sin gang. Generelt handler de aller mest vanlige akutte uønskede virkninger om brukerens psykiske tilstand. Det er f.eks. en del som opplever akutt angst eller depresjon. Dette kan være meget ubehagelig, men det går i de fleste tilfeller over når rusen er over. Det er ganske vanlig å være sliten og nedfor dagen(e) etterpå, men dette er ikke annerledes enn ved bruk av alkohol og det er først dersom problemene ikke går over etter få dager at vi kan se på dette som noe personen bør oppsøke helsepersonell for. Ecstasy kan også være brukt i sammenheng med dansing/rave og da blir folk tørste. Dersom en drikker store mengder vann, kan dette faktisk være skadelig. En bør derfor passe på å drikke for å kompensere væsketap, men ikke drikke litervis.

Langvarige negative konsekvenser

Langvarige negative konsekvenser kan oppstå dersom du bruker ecstasy mange ganger over tid (misbruker det, kan vi kanskje si). Her er konklusjonen fra en studie om ecstasy:

I ti studier undersøkte man sammenhengen mellom ecstasy og psykopatologi (psykiske lidelser). Disse viste alle at ecstasybrukere har økt forekomst av psykiske lidelser, nærmere bestemt depresjon, forskjellige typer angstlidelser, spiseforstyrrelser og somatoforme lidelser, men mye av denne overhyppigheten forsvinner når det korrigeres for bruk av andre rusmidler (tab 1). Kun i én studie undersøkte man hvorvidt de psykiske lidelsene var til stede før debut av ecstasybruk: I nesten 90 % av tilfellene var én psykisk lidelse til stede før første gangs bruk av ecstasy, mens enkelte lidelser, som alvorlig depresjon, debuterte etter start av ecstasybruk hos så mange som 40 %.

Den siste setningen er viktig. Den sier at de som har en latent psykisk lidelse kan få den utløst ved bruk av ecstasy. Men den sier også at de som ikke har en latent lidelse kan bli deprimerte av å bruke det gjentatte ganger.

Det ligger både lenke til undersøkelsen (Psykiske og kognitive langtidseffekter av ecstasy) og utfyllende informasjon på RUStelefonen sine faktasider om ecstasy.

Vi håper du fikk svar på det du lurte på.

Hilsen RUStelefonen 08588
www.rustelefonen.no

Besvart 17.12.2016 - 18:21
Skriv utSkriv ut
Du har stemt
Gi tilbakemelding Hva synes du om denne siden?